Imate pitanja?
+385 91 5770 772
Kontaktirajte nas
Imate pitanja?
+385 91 5770 772

U košarici nema proizvoda.

Page title icon

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Tvrtka GP Toming d.o.o. izdavač je internet stranice toming.energy (u daljnjem tekstu “mi” ili “Webshop”). Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Općenito

Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni toming.energy pruža GP Toming d.o.o. sa sjedištem u Grudama. Domena toming.energy u vlasništvu je GP Toming d.o.o. Pridružene tvrtke, webshop i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene toming.energy u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica toming.energy od strane korisnika. Uvjeti poslovanja internet trgovine toming.energy sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaća (ZZP) i Zakonom o obveznom odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43 ZZP.

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, te koja izvrši narudžbu u Internet trgovini toming.energy Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Potrošač

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Prodavatelj

Prodavatelj je GP Toming d.o.o., Središte 189, Drinovci, BiH, PDV ID: 272031830006

e-mail: [email protected]

Društvo je upisano jedinstveni registar obaveznika neizravnih poreza u Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Načini plaćanja

Svi kupci u web shopu toming.energy sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini sa narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja GP Toming d.o.o. Cijene su izražene u EUR / BAM (ovisno o kupcu) ne uključujući PDV od 25%. Slike i opisi proizvoda su pripremljeni na način da kupcu točno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i dodaju ažurno. Unatoč velikoj pažnji moguće su greške u tekstu i slikama proizvoda a u tom slučaju mjerodavan je navod naših zaduženih zaposlenika za web shop.

Mogućnosti plaćanja:

  • putem ponude (uplata na transakcijski račun)

Putem ponude

Prilikom potvrde narudžbe na Vaš e-mail poslat ćemo Vam ponudu. Otprema i dostava su ovisne od datuma plaćanja ponude na transakcijski račun koji je istaknut na ponudi i dostavljenoj potvrdi o uplati koju je potrebno poslati na e-mail [email protected]

. Nakon Vaše primljene potvrde kupljene proizvode isporučit ćemo Vam prema dogovorenim uvjetima roka isporuke.

Naručivanje

Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju isključivo kroz programsko sučelje Internet trgovine toming.energy. Ukoliko Prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat će Kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu dobavljača. Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je e-mailom dužan obavijestiti Prodavatelja da li želi isporuku nekompletne narudžbe, prihvaća novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od kompletne narudžbe. Ukoliko je Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Pradavatelja ili Internet bankarstvom, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

Povrat / Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavjestiti i djelatnike Internet trgovine toming.energy kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka. Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak. Kupac može, shodno Članku 45. ZZP, otkazati narudžbu ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe. Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Jednostrani raskid ugovora – Ugovor se jednostrano može raskinuti u roku 14 dana koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti u PDF formatu te ga možete ispuniti obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF).

Vrijeme isporuke

Webshop posluje izravno s dobavljačima, čime jamči niske cijene. Dostava proizvoda ovisi o tome kojeg distributera odaberete. Sve naručene artikle u pravilu isporučujemo u jednom paketu. Ukoliko to ne bude moguće zbog dostupnosti artikala, zadržavamo pravo isporuke u više paketa, a u tom slučaju kupac plaća troškove otpreme samo za prvu pošiljku.

Suglasnost korištenja

Korištenje internetskih stranica toming.energy od strane korisnika uvjetovano je pravilima i uvjetima koji su navedeni u Uvjetima korištenja. Korisnici koji se koriste internet stranicama toming.energy, svojim korištenjem istih potvrđuju da su u suglasnosti s navedenim uvjetima i pravilima i da će korištenje navedenih internetskih stranica s njihove strane biti u skladu s Uvjetima korištenja i pravilima koji su u njima sadržana. Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica toming.energy isključivo na njegovu odgovornost. Webshop kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa,, ili bilo kakvom drugom radnjom. Webshop ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj toming.energy.

Odgovornost

Ni Webshop ni njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze neće se smatrati odgovornom niti jedna od navedenih strana.

Informacije

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija može biti promijenjen ili ukinut od strane Webshop-a. Webshop jednako tako može može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku Webshop ima i zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Navedeno pravo Webshop može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

Promjena uvjeta

Bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka Webshop zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima savjetujemo da ponekad iznova pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, s ciljem da budu informirani o eventualnim promjenama jer predviđene izmjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama toming.energy na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

Oprema

Za nabavu i održavanje svoje opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje toming.energy te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Webshopa.

Komunikacija i korištenje

Ove internetske stranice smatraju se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Od korisnika se zahtijeva i očekuje korištenje internetskih stranica toming.energy u skladu sa općim moralnim i etičkim načelima te propisima Republike Hrvatske.

Sadržaji

Kompletan materijal na internetskim stranicama toming.energy privatno je vlasništvo Webshop-a ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na toming.energy nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, grafiku i ostali kompletan sadržaj na toming.energy, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Webshop. Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj toming.energy, u cjelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos, ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako Webshop nije izričito pismeno odobrio. Korisnik može sa internetske stranice toming.energy preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Autorska prava

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Webshop nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica toming.energy, korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao Webshop neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Raskidanje odnosa

S bilo kojim svojim korisnikom Webshop može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku. Webshop zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Webshop smatra neprihvatljivim. Webshop može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Distribucija sadržaja

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača i/ili dobavljača proizvoda i jednaki su stvarnim proizvodima u našem web shopu. Za eventualne greške ne odgovaramo.

Naši stavovi

Webshop sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Webshop zadržava pravo ne izvršiti povrat ili zamjenu korisnicima koji zatraže povrat nakon isteka roka iskoristivosti ponude ili iz drugih razloga koje Webshop smatra neopravdanima.

Sporovi

Sjedište tvrtke GP Toming d.o.o.. je u Grudama, u Bosni i Hercegovini. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Širokom Brijegu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Širokom Brijegu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na toming.energy smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.